Soumrak dne - Kazuo Ishiguro (# 840)

 
Kniha Soumrak dne vypráví příběh majordoma Stevense, který cestou za bývalou komornou Kentonovou vzpomíná na svá léta strávená na panství Darlington. Je člověkem akurátním, puntičkářským a snaží se naplnit význam slova důstojnost tak, aby v žádném případě neohrozil chod panství, kde se setkávají nejvyšší politické a kulturní špičky. Stevens celý svůj život obětuje dokonalé službě, jeho celoživotní síla se pomalu ale jistě vyčerpává pouze pro bezchybné fungování panství, aniž by si uvědomil ztrátu vlastních vyhlídek. Ačkoli je člověkem po všech stranách spolehlivý a oddaný, chybí mu jakákoli spontánnost a schopnost alespoň na chvíli odhodit svoji pracovní uniformu a věnovat se blízkým lidem, kteří jej potřebují. Zvlášť silně je tento moment odhalen při loučení s otcem a setkáním se slečnou Kentonovou. Stevens přese všechno není člověkem chladným a nelidským, avšak zaslepenost, s níž slouží lordu Darlingtonovi dává tušit jednomu velkému omylu.
 
Kniha narušuje tradici ostrovního "komornického" románu, tak jak jej známe například v podání P.G. Wodehouse a bude zklamán ten, který očekával literaturu tohoto žánru. Soumrak dne je naopak vážným zamyšlením  nad povahou loajality hraničící s obětí, stejně jako nad životem tisíců sluhů, lokajů, komorných a majordomů, významným způsobem se podílejících na chodu anglických dějin.
 
"Někdy se říká, že praví majordomové se vyskytují pouze v Anglii. V ostatních zemích mají – i když jsou nazývání různými jmény – jenom sluhy. Já se k tomuto názoru přikláním. Evropané nemohou být majordomy, protože svou přirozeností nejsou schopni potlačovat city tak, jak to dokážou jen příslušníci anglické rasy."
 
(Ishiguro, Kazuo. Soumrak dne. Vydání druhé. Praha: Leda, 2010. 248 stran. Strana 48)
 

Kazuo Ishiguro je britským literárním autorem, jehož kořeny sahají do Nagasaki, kde se v roce 1954 narodil. V šesti letech se jeho rodina usadila v Británii, kde se jeho otec věnoval oceánografii. Raná tvorba je svázána s japonskou inspirací – A Pale View of Hills (1982), popisující příběh "hibakuši"/ atomové vdovy, stejně jako An Artist of the Floating World (1986) o malíři, jež se zaprodal císařské mašinerii. Nejznámějším a zároveň prvním "nejaponským" románem, oceněným Bookerovou cenou je Soumrak dne (The Remains of the Day, 1989). Na Bookerovu cenu byly navrženy i další romány – pro rok 2000 to byla elegie When We Were Orphans (2000) a román Never Let Me Go (2005) pro rok 2005. Poslední zmíněný román byl zfilmován Markem Romanekem v roce 2010 (v hlavních rolích Carey Mulligan a Keira Knightley). 8 nominací na Oskara získala filmová podoba Soumraku dne v roce 1993 od režiséra Jamese Ivoryho (v hlavních rolích sir Anthony Hopkins a Emma Thompsonová). Zatím poslední knihou jsou Nocturnes: Five Stories of Music and Nightfall (2010).
 

Komentáře