Farma zvířat - George Orwell (#419)

Dnes už legendární podobenství o totalitních režimech Farmu zvířat napsal George Orwell na přelomu roku 1944 a 1945. Příběh se podobá bajce, ale bajkou tak úplně není. Vystupují v ní zvířata, které se pod lidským jhem celoživotně lopotí a touží po svobodě. Zvířata se vzbouří, vyženou farmáře Jonese a překřtí Panskou farmu na Farmu zvířat. Různé druhy zvířat mají tendence zastupovat určité vlastnosti, jako zlí psi, tupé ovce, nezúčastněný osel nebo vitální kůň Boxer. Zvířata spolu žijí mírumilovně a samy si stanoví sedm přikázání, která musí dodržovat:
 
Každý, kdo chodí po dvou nohách, je nepřítel.

Každý, kdo chodí po čtyřech nohách nebo má křídla, je přítel.

Žádné zvíře nebude chodit oblečené.

Žádné zvíře nebude spát v posteli.

Žádné zvíře nebude pít alkohol.

Všechna zvířata jsou si rovna.

Ačkoli vše funguje podle pravidel, která si zvířata stanovila, brzy se začíná vydělovat skupina prasat, která využívá své vychytralosti. Prasata Napoleon a Kuliš jsou ve vzájemné opozici, a přestože jsou Kulišovi názory progresivnější, stane se obětí Napoleonova pletichaření. Farma zvířat se propadá do tyranie prasat, které si vydržují jako gardu zuřivé psi a nedodržují sedm přikázání. To, co začalo s vidinou ve spravedlnost, mír a ohleduplnost, se propadá do beznaděje, zastrašování a nesvobody.

 
Farma zvířat je proslulou satirou, která byla v zemích východního bloku zakázaná, neboť se v ní soudruzi ze Sovětského svazu příliš poznávali. Napoleon tak představuje Stalina, Kuliš Trockého, psi tajnou policii a uštvaný Boxer trpící lid. Orwell vystihl hlavní rysy totalitního režimu jako je propaganda, ovládání nejobyčejnějších vrstev, překrucování minulosti, zastrašování a vytváření obrazu třídního nepřítele.
Farma zvířat je tak poselstvím o tom, že všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější.

Komentáře