Hranice - Cormac McCarthy

Román Hranice je druhou knihou volně návazné "hraničářské trilogie". Jejím prvním dílem byla kniha oceněná Národní knižní cenou Všichni krásní koně, trilogii pak uzavírá Města na planině

Hranice se odehrává na jihu spojených států na důvěrně známém místě většiny McCarthyho románů, tedy na pláních oblasti Texasu a Mexika. Hlavním hrdinou je šestnáctiletý Billy Parham, který se rozhodne do pasti chycenou vlčici vrátit do mexických hor a opouští své rodiče a mladšího bratra. Když se po delším čase vrátí, nalézá domov rozvrácený a pošpiněný blíže neurčenou tragédií. Se svým bratrem se vydají do Mexika ve snaze dojít odplaty. Po cestě hledání se setkávají s bandity, pohostinnými Mexičany, osamělými dívkami, mormony, komedianty, Cikány... Cesta se zde rozprostírá jako širokoúhlé plátno s nekonečným obzorem, v němž se v bolestném přerodu mladík stává mužem.     Tak jako ve většině McCarthyho románech, i zde je v popředí cesta, putování s útržkovitými rozhovory o pravdě, spravedlnosti a snad i nesmrtelnosti. Billy by dost dobře mohl být i hlavní postavou předešlého dílu hraničářské trilogie Všichni krásní koně. Tušíme, že před sebou máme hrdinu, který si nenárokuje téměř nic na tomto světě, ale zanechává po sobě stopu tím více. Snad proto, že pochopil něco tajemného z lidského údělu, který se mu během putování vyjevil. 

Román nese typické prvky McCarthyho tvorby. Třeba to, že hlavním hrdinou je dospívající mladík s jistým neidentifikovatelným smyslem pro čest a spravedlnost, ústředním motivem je putování pohraniční krajinou sonorské pouště, kde se potkávají poutníci nejrůznějších smýšlení a ras.

"Myslíme si, pravil, že jsme oběti času. Cesta světa ve skutečnosti není omezena místem. Jak by to bylo možné? My sami jsme trvání svého života. A proto jsme i čas. Jsme totéž. Prchavý. Nevyzpytatelný. Nelítostný."

(McCarthy, Cormac. Hranice. Praha : Argo, 1994. Strana 343) 

Komentáře