středa 7. května 2014

Virginia Woolfová - Alexandra Harrisová

Zatím posledním životopisem o Virginii Woolfové, který byl přeložen do češtiny, je z pera univerzitní profesorky Alexandry Harrisové, jejíž debut Romatic Moderns získal prestižní cenu The Guardian First Book Award za rok 2010. Postava Virginie Woolfové, anglické spisovatelky představující velký přínos pro dějiny moderní literatury, se stala předmětem mnohé řady životopisů pojednávající o jejím životě z různých úhlů pohledů – zneužívání v dětství, lesbické sklony, maniodepresivita nebo spáchaná sebevražda. Ač se všechna tato vyjmenovaná hesla vztahují k jejímu životu, Harrisová žádnému z nich nedá převážit. Nechce totiž vystavět interpretaci díla například na tom, že byla Woolfová zneužívána svými nevlastními bratry, což se potom muselo nutně odrážet ve stylu jejího psaní. Harrisová exponované epizody z života Virginie Woolfové zmiňuje jaksi v pozadí a nenechá je převážit nad jejím dílem, které v životopise hraje hlavní roli. Chápu, že někdo může být z životopisu zklamaný, pokud toho o spisovatelčině životě mnoho neví, protože určité momenty jsou zde jen zmíněny jako by povinně, ale nejsou dále rozvíjeny. I přesto si myslím, že je to krok správným směrem, neboť se tím autorka chtěla vyhnout senzacechtivému nahlížení na Woolfovou jako na tu zneužívanou, zfeminizovanou,… nebo zpolitizovanou ženu.


Životopis od Harrisové bych charakterizovala jako „život skrze dílo“. Koho zajímá život Virginie Woolfové, bude možná nemile překvapený stručností životopisu, kdo však chce poznat Virginii Woolfovou jako spisovatelku, bude určitě spokojený. Harrisová se pouští do neotřelých interpretací díla Woolfové, zasazuje je do historického kontextu i životního období maniodepresivitou zmítané spisovatelky. Harrisová pohlíží na spisovatelčiny střídající se psychické stavy jako na součást jejího života a jeden z aspektů promítající se do jejího díla. Díla, které změnilo dějiny literatury svými neobvyklými postupy, zaměřením na vnitřní svět postav, zachycením plynutí času i odlišných vypravěčských rovin, jakož i působením reality na lidské vědomí.

Životopis Virginie Woolfové od Harrisové považuji za příjemný, nezatížený a čtivý. Hodí se pro všechny, kdo dílo Virginie Woolfové znají nebo se s ním teprve chtějí seznámit. Pro někoho bude představovat výchozí bod pro další objevování jejího díla, pro jiné nabídne nové interpretce. Dozajista ale přibližuje Virginii Woolfovou tak, aby se jí nikdo nemusel bát.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za váš komentář :)