Spánek – Haruki Murakami

České překlady Murakamiho děl doplnilo nakladatelství Odeon o povídku Spánek, která se také svou podobou odlišuje od dosavadní ediční řady. V nynější době takto vyšla také povídka Podivná knihovna, která je stejně jako Spánek doplněna o ilustrace od Kat Menschik.
 
Vypravěčem povídky je třicetiletá žena v domácnosti, která se stará o dítě a manžela, který buduje kariéru jako zubař. Ženiny povinnosti jsou omezeny na řádný chod domácnosti a starosti o naplňování potřeb dítěte i manžela. Z popisu jejího života jde vycítit stereotyp a odosobnělost, jakoby žena prováděla všechny činnosti mechanicky bez pocitu jakéhokoli smyslu. Až jednoho dne přijde nespavost a ženě ukáže zcela jiný svět: čas, doposud vyhrazený pouze rodině, je v noci pouze její a ona jej tráví čtením Anny Kareniny. Žena se zamýšlí nad svým stereotypním životem a rolí spánku v něm. Pocity odcizení vyvrcholí pochybnostmi o tom, zda bude žena jednou bezvýhradně schopna milovat své dítě, které je jen odrazem svého otce, který ji nikdy nechápal. Dlouhodobá nespavost ženu přivádí k toulání po městě, až se jednou autem vydá do osamělého přístavu, kde ji však něco neznámého začne ohrožovat...
 
Povídka Spánek je typicky murakamiovská s motivy jako je vážná hudba, únik z všednodenní reality, nebo zaujatost smyslností těla. Motiv nočního světa, kdy všichni ostatní spí, a hrdinka má veškerý čas pro sebe, je originální a jistě by se na něm dal vystavět i román. A právě tak povídka působí: jako kapitola románu. Může za to i zvláštní konec, který vlastně koncem vůbec není a přispívá k celkové neukončenosti. Přestože je povídka napsána výborně a čtenáře Murakamiho jistě nezklame, o úspěšnosti vydání této útlé knihy lze pochybovat. Nejen mě ale také na většinu čtenářů zklamalo, že povídka nevyšla spolu s jinými v nějakém rozsáhlejším souboru, naopak byl upřednostněn záměr vydat ji jako knihu o 78 stranách, přičemž téměř 20 stran tvoří ilustrace Kat Menschik, což většina čtenářů pochopila jako jasný obchodní tah. Proti ilustracím samotným vlastně ani nic nemám, nakonec mi přišly celkem originálním doplněním Murakamiho nočního světa.  Je to však malá útěcha za přifouklé vydání útlé knížečky za 249 korun s jedinou - byť dobrou - povídkou, kterou bych si osobně kvůli tomu nezakoupila.    
 

Komentáře