Vegetariánka – Han Kang

Může se zdát paradoxní, že se Jižní Koreji podařilo prorazit na světovém poli literatury s titulem, kterému se v rodné zemi nedostalo většího zájmu. Dílčího úspěchu se dočkala pouze prostřední část knihy s názvem Mongolská skvrna, publikovaná v roce 2004. Celosvětový úspěch spisovatelce přinesla až Man Bookerova cena, která ji byla udělena v roce 2016 za knihu Vegetariánka. Touto cestou se knize dostalo nové vlny zájmu i v rodné Koreji, která se systematicky snaží prorazit i v literárním světě, kterému dominují spíše japonští a čínští autoři.   

Kniha se skládá ze tří částí – Vegetariánka, Mongolská skvrna a Hořící stromy. Hlavní postavou je mladá Jonghje, avšak vypravěči jsou i osoby z jejího okolí – manžel, švagr a sestra. Jednoho dne se Jonghje zdá děsivý sen, který se noc za nocí vrací v různých podobách – je plný krve, zabitých zvířat i lidí, pachu a chuti čerstvého masa. Jonghje pod vlivem těchto snů přestává jíst maso, s čímž se její okolí nemůže smířit. Manželka má být svému muži oporou a nezostuzovat svoji rodinu, alespoň tak manželské povinnosti vnímají její nejbližší, kteří se jí snaží zbavit jejího „vrtochu“. Vegetariánství se pro Jonghje stává branou ke vstupu do jiné formy vnímání a její život se začíná měnit způsobem, se kterým se její rodina nemůže smířit. Projev Jonghjiny individuality je pro manžela, který je zvyklý, že má doma poslušnou a průměrnou manželku, nepříjemným překvapením a jeho nepochopení, stejně jako nepochopení rodiny, žene Jonghje do vlastního – od reality oproštěného – světa. Silný druh fascinace pociťuje k Jonghje její švagr, který využívá jejího psychického stavu pro provedení svého uměleckého záměru, aniž by si uvědomoval, že tím překračuje všechny možné hranice. Jonghjina sestra byla považována vždy za ženu, která stojí pevně na svých nohou a poradí si v každé situaci, avšak při konfrontaci s Jonghinou nemocí i u ní vyplouvají na povrch zasuté pocity a nespokojenost s vlastním životem. Zdá se, že i přes Jonghjin duševní rozpad, jsou si sestry skutečně blízké a dokáží respektovat jedna i druhou.


Vegetariánka je knihou, která je popisována jako „alegorický román o vdané ženě, která přestane jíst maso a promění se v strom“. Jedná se však o jisté zjednodušení, protože odmítání masa – ač má v knize důležitou roli – není jediným ústředním motivem knihy. Jonghje vyrostla v domě, kde vládla přísná ruka jejího otce a ani v manželství se jí nedostává svobody a důstojného zacházení. Její manžel se přiznává, že si ji vybral jako zcela průměrnou a nezajímavou ženu, aby ji mohl snadněji ovládat. Ani rodina Jonghje ji v kritický okamžik nechrání a přiklání se na manželovu stranu. Jediná sestra vztah s Jonghje udržuje a to až do jejího umístění s léčebně. Jonghje i její sestra jsou v područí svých mužských protějšků. Zcela dominantní vypovídací hodnotu nese v příběhu sex – manžel s Jonghje spí i přes její nesouhlas, sestra rovněž neprožívá se svým mužem láskyplné naplnění vztahu, když ten sexuálně prahne právě po Jonghje a doma si pouze vybíjí svoji touhu. I když to ani jedna z ženských postav neříká, je zřetelné, že nežijí svobodný a naplněný život a neustále se podrobují společenským konvencím. Švagr Jonghje láká za účelem ztvárnění jeho umělecké vize, která však osekaná na dřeň není ničím jiným než snahou o mrzké naplnění chtíče.

Vegetariánka je možná alegorický příběh, ale není v ní třeba hledat odpovědi na všechny otázky, rozebírat ji a hledat všechny skryté motivy. Je příjemné užít si její literární jazyk, smyslovou rozvolněnost a nezvyklý motiv bez typického konfliktu. Zajímavý je i osud překladu Vegetariánky do angličtiny, který sice trpí mnohými překladovými vadami (a ne zrovna malými), ale i tak dokázal literární obec zaujmout způsobem, že si spolu s autorkou Han Kang překladatelka Debora Smithová rozdělila odměnu spojenou s Man Bookerovou cenou. A proč Vegetariánka tolik oslovila západní literární svět? Možná proto, že není pouze o odmítání masa, ale o odmítání světa násilí, fyzického a psychického útlaku, který nedovoluje odchylky od předepsaných společenských pravidel, který nedovoluje projevit vlastní individualitu.


Komentáře